PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH XUYÊN
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 BAO CAO SO KET KY I 2014-2015 05/01/2015 [HyperLink19]
2 BAO CAO CHINH TRI DAI HOI CHI BO NHIEM KY 2015-2017 05/01/2015 [HyperLink19]
3 Tiến trình SP của PP BTNB [HyperLink19]
4 Thiết kế bài dạy PP BTNB [HyperLink19]
5 Báo cáo chuyên đề [HyperLink19]
6 Kế hoạch bài dạy [HyperLink19]
7 KSCL ĐẦU NĂM 13-14 [HyperLink19]
8 Quy định nề nếp chuyên môn 2013-2014 [HyperLink19]
9 Công khai chất lương GD 2012-2013 [HyperLink19]
10 Tờ ghi điểm kt đk [HyperLink19]
11 Danh Sách phong thi năm học 2013-2014 [HyperLink19]
12 Xưng hô trong trường học... [HyperLink19]
13 Hướng dẫn điều chỉnh ... [HyperLink19]
14 Thời khóa biểu 2b/ngày   [HyperLink19]
15 Thời khóa biểu T2 các đ/c xem lại để thực hiện [HyperLink19]
16 Nội dung BD tự chọn cưa GV n/h 2013 - 2014 [HyperLink19]
17 Kết quả thi Olympic HS lớp 5 [HyperLink19]
18 noi dung BD thuong xuyen BO GD [HyperLink19]
19 Báo cáo kết quả xếp loại Hs cuối kì I năm học 2011-2012 Hi?u tru?n [HyperLink19]
20 Báo cáo cuối kì I năm hoc 2011-2012 Hi?u tru?n [HyperLink19]
12