PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH XUYÊN
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Mẫu phiếu đánh giá của GV hợp đồng(M02) 13/05/2022 [HyperLink19]
2 Mẫu đánh giá viên chức năm học n2021-2022 13/05/2022 [HyperLink19]
3 Mẫu phiếu đánh giá chuẩn NNGV 13/05/2022 [HyperLink19]
4 NGHỊ QUYẾT CHUYÊN MÔN CUỐI THÁNG 3, THÁNG 4 09/05/2022 [HyperLink19]
5 NGHỊ QUYẾT CHUYÊN MÔN CUỐI THÁNG 12, THÁNG 1 25/01/2022 [HyperLink19]
6 NGHỊ QUYẾT CHUYÊN MÔN CUỐI THÁNG 11, THÁNG 12 25/01/2022 [HyperLink19]
7 Nghị quyết hop hội đồng tháng 11/2021 22/11/2021 [HyperLink19]
8 Nghị quyết hop hội đồng tháng 10/2021 22/11/2021 [HyperLink19]
9 Nghị quyết hop hội đồng tháng 9/2021 22/11/2021 [HyperLink19]
10 NGHỊ QUYẾT CHUYÊN MÔN CUỐI THÁNG 10, THÁNG 11 18/11/2021 [HyperLink19]
11 TÀI KHOẢN VÀ MẬT KHẨU CSDLN 16/11/2021 [HyperLink19]
12 Nghị quyết họp chi bộ tháng 11/2021 12/11/2021 [HyperLink19]
13 NGHỊ QUYẾT CHUYÊN MÔN CUỐI THÁNG 9, THÁNG 10 18/10/2021 [HyperLink19]
14 DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA THI VIOEDU 2021-2022 11/10/2021 [HyperLink19]
15 HỌP CHUYÊN MÔN - QUY ĐỊNH VỀ QUY CHẾ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2021-2022 20/09/2021 [HyperLink19]
16 mãu phiếu thi tuyên vc nam 2021 18/09/2021 [HyperLink19]
17 Mật khẩu SMAS năm học 2021-2022 10/08/2021 [HyperLink19]
18 DANH SÁCH HỌC LỚP 1 NĂM HỌC 2021-2022 22/07/2021 [HyperLink19]
19 Danh sách trả lại tiền HS khối 3, 4 01/06/2021 [HyperLink19]
20 Danh sách trả lại tiền HS khối 1, 2 01/06/2021 [HyperLink19]
    
12345678910...