PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH XUYÊN
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 HƯỚNG DẪN VIẾT SÁNG KIẾN NĂM HỌC 18- 19 17/01/2019 [HyperLink19]
2 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2018 - 2019 13/01/2019 [HyperLink19]
3 NGHỊ QUYẾT CHUYÊN MÔN THÁNG 12, ĐẦU THÁNG 1 NĂM HỌC 2018 - 2019 01/01/2019 [HyperLink19]
4 HƯỚNG DÃN VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2018-2019 21/11/2018 [HyperLink19]
5 MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA MÔN TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT CỦA HỌC SINH 14/11/2018 [HyperLink19]
6 NGHỊ QUYẾT CHUYÊN MÔN CUỐI THÁNG 10 ĐẦU THÁNG 11 09/11/2018 [HyperLink19]
7 MẪU BÌA NGHỊ QUYẾT 3 TRONG 1 19/10/2018 [HyperLink19]
8 NGHỊ QUYẾT CUỐI THÁNG 8 ĐẦU THÁNG 9 19/10/2018 [HyperLink19]
9 MẪU GIÁO ÁN CHUNG NĂM HỌC 2018 - 2019 ( THEO TT01) 19/10/2018 [HyperLink19]
10 KẾ HOẠCH DẠY LỒNG GHÉP QUỐC PHÒNG, AN NINH TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC 19/10/2018 [HyperLink19]
11 NGHỊ QUYẾT CHUYÊN MÔN CUỐI THÁNG 9 ĐÀU THÁNG 10 19/10/2018 [HyperLink19]
12 Công tác tháng 8 năm 2018 24/08/2018 [HyperLink19]
13 BỒI DƯỠNG HÈ 8/2018 PHÂN MÔN CHÍNH TẢ 24/08/2018 [HyperLink19]
14 BỒI DƯỠNG HÈ 8/2018 PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN 24/08/2018 [HyperLink19]
15 BỒI DƯỠNG HÈ 8/2018 PHÂN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU 24/08/2018 [HyperLink19]
16 NỘI DUNG BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2017 27/10/2017 [HyperLink19]
17 DANH SACH H SINH NAM 2017-2018 16/09/2017 [HyperLink19]
18 Họp chi bộ tháng 9/2107 01/09/2017 [HyperLink19]
19 Các mẫu kèm theo thông tư 01/2011 của Bộ Nội Vụ thể thức văn bản. 28/08/2017 [HyperLink19]
20 Thông tư 01/2011 của Bộ Nội Vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. 28/08/2017 [HyperLink19]
    
12345678910...