PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH XUYÊN
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 NGHỊ QUYẾT CHUYÊN MÔN CUỐI THÁNG 8 ĐẦU THÁNG 9 16/09/2019 [HyperLink19]
2 QUY ĐỊNH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019 - 2020 16/09/2019 [HyperLink19]
3 MẪU DANH SÁCH NỘP TIỀN 2019-2020 12/09/2019 [HyperLink19]
4 BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH 12/09/2019 [HyperLink19]
5 mẫu fele mẫu chuẩn cho lớp 1( đề nghị các đ/c không được chỉnh sửa khác mẫu) 16/08/2019 [HyperLink19]
6 BỔ SUNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019 13/07/2019 [HyperLink19]
7 Kế hoạch bổ sung: Phát triển GD năm học 2017-2018 11/07/2019 [HyperLink19]
8 Kế hoạch bổ sung: Phát triển GD năm học 2016-2017 11/07/2019 [HyperLink19]
9 NGHỊ QUYẾT CHUYÊN MÔN THÁNG 4 12/04/2019 [HyperLink19]
10 NGHỊ QUYẾT CHUYÊN MÔN THÁNG 2,3 08/04/2019 [HyperLink19]
11 NGHỊ QUYẾT CM CUỐI THÁNG 1 ĐẦU THÁNG 2 25/01/2019 [HyperLink19]
12 HƯỚNG DẪN VIẾT SÁNG KIẾN NĂM HỌC 18- 19 17/01/2019 [HyperLink19]
13 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2018 - 2019 13/01/2019 [HyperLink19]
14 NGHỊ QUYẾT CHUYÊN MÔN THÁNG 12, ĐẦU THÁNG 1 NĂM HỌC 2018 - 2019 01/01/2019 [HyperLink19]
15 HƯỚNG DÃN VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2018-2019 21/11/2018 [HyperLink19]
16 MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA MÔN TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT CỦA HỌC SINH 14/11/2018 [HyperLink19]
17 NGHỊ QUYẾT CHUYÊN MÔN CUỐI THÁNG 10 ĐẦU THÁNG 11 09/11/2018 [HyperLink19]
18 MẪU BÌA NGHỊ QUYẾT 3 TRONG 1 19/10/2018 [HyperLink19]
19 NGHỊ QUYẾT CUỐI THÁNG 8 ĐẦU THÁNG 9 19/10/2018 [HyperLink19]
20 MẪU GIÁO ÁN CHUNG NĂM HỌC 2018 - 2019 ( THEO TT01) 19/10/2018 [HyperLink19]
    
12345678910...