PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH XUYÊN
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 QUY ĐỊNH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2020 - 2021 16/09/2020 [HyperLink19]
2 DANH SÁCH HOCH SINH TOÀN TRƯỜNG 15/09/2020 [HyperLink19]
3 TÀI KHOẢN VÀO PHẦN MỀM SMAS CẢU GIÁO VIÊN 15/09/2020 [HyperLink19]
4 MẪU DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH CÁC LỚP ( GV IN 3 BẢN) 07/07/2020 [HyperLink19]
5 MẪU DANH SÁCH HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH LỚP HỌC - DÀNH CHO LỚP 5 02/07/2020 [HyperLink19]
6 MẪU DANH SÁCH HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH LỚP HỌC - DÀNH CHO LỚP 1,2,3,4 02/07/2020 [HyperLink19]
7 NGHỊ QUYẾT CHUYÊN MÔN THÁNG 6,7 19/06/2020 [HyperLink19]
8 TÀI KHOẢN VÀ MẬT KHẨU CỦA GV 26/05/2020 [HyperLink19]
9 NGHỊ QUYẾT CHUYÊN MÔN THÁNG 2.3.4 25/05/2020 [HyperLink19]
10 NGHỊ QUYẾT CHUYÊN MÔN THÁNG 5 20/05/2020 [HyperLink19]
11 NGHỊ QUYẾT CHUYÊN MÔN THÁNG 1 20/05/2020 [HyperLink19]
12 Họp chi bộ, hội đồng tháng 4/2020 05/04/2020 [HyperLink19]
13 NGHỊ QUYẾT HỌP CHI BỘ- HỌP HỘI ĐỒNG THÁNG 3/2020 11/03/2020 [HyperLink19]
14 CÔNG VĂN 350/SYT-NVY V/v DANH MỤC NHỮNG VIỆC CẦN LÀM... 10/03/2020 [HyperLink19]
15 DANH MỤC NHỮNG VIỆC CẦN LÀM ĐỂ PHÒNG CHỐNG COVID TRONG TRƯỜNG HỌC 10/03/2020 [HyperLink19]
16 BẢN CAM KẾT TU DƯỠNG RÈN LUYỆN PHẤN ĐẤU NĂM 2020 17/02/2020 [HyperLink19]
17 TÀI KHOAN TRUY CAP PHAN MỀM SMAS 15/01/2020 [HyperLink19]
18 NGHỊ QUYẾT CHUYÊN MÔN THÁNG 12 24/12/2019 [HyperLink19]
19 NGHỊ QUYẾT CHUYÊN MÔN CUỐI THÁNG 11 THÁNG 12 12/12/2019 [HyperLink19]
20 NGHỊ QUYẾT CHUYÊN MÔN CUỐI THÁNG 10 THÁNG 11 11/11/2019 [HyperLink19]
    
12345678910...