PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH XUYÊN
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA MÔN TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT CỦA HỌC SINH 14/11/2018 [HyperLink19]
2 NGHỊ QUYẾT CHUYÊN MÔN CUỐI THÁNG 10 ĐẦU THÁNG 11 09/11/2018 [HyperLink19]
3 MẪU BÌA NGHỊ QUYẾT 3 TRONG 1 19/10/2018 [HyperLink19]
4 NGHỊ QUYẾT CUỐI THÁNG 8 ĐẦU THÁNG 9 19/10/2018 [HyperLink19]
5 MẪU GIÁO ÁN CHUNG NĂM HỌC 2018 - 2019 ( THEO TT01) 19/10/2018 [HyperLink19]
6 KẾ HOẠCH DẠY LỒNG GHÉP QUỐC PHÒNG, AN NINH TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC 19/10/2018 [HyperLink19]
7 NGHỊ QUYẾT CHUYÊN MÔN CUỐI THÁNG 9 ĐÀU THÁNG 10 19/10/2018 [HyperLink19]
8 Công tác tháng 8 năm 2018 24/08/2018 [HyperLink19]
9 BỒI DƯỠNG HÈ 8/2018 PHÂN MÔN CHÍNH TẢ 24/08/2018 [HyperLink19]
10 BỒI DƯỠNG HÈ 8/2018 PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN 24/08/2018 [HyperLink19]
11 BỒI DƯỠNG HÈ 8/2018 PHÂN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU 24/08/2018 [HyperLink19]
12 NỘI DUNG BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2017 27/10/2017 [HyperLink19]
13 DANH SACH H SINH NAM 2017-2018 16/09/2017 [HyperLink19]
14 Họp chi bộ tháng 9/2107 01/09/2017 [HyperLink19]
15 Các mẫu kèm theo thông tư 01/2011 của Bộ Nội Vụ thể thức văn bản. 28/08/2017 [HyperLink19]
16 Thông tư 01/2011 của Bộ Nội Vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. 28/08/2017 [HyperLink19]
17 các thông tư liên tịch số 21,22/2015 08/08/2017 [HyperLink19]
18 file mau nhap hoc sinh lop 1( cac d/c phai nhap dung theo giay khai sinh va ho khau ko dc copy) 17/07/2017 [HyperLink19]
19 Báo cáo kiểm điểm của tập thể chi ủy nhiệm kì 15-17 03/07/2017 [HyperLink19]
20 DANH SACH DE NGHI KHEN THUONG HOC SINH 19/05/2017 [HyperLink19]
    
12345678910...