PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH XUYÊN
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề KTĐK cuối kì I môn Tin học lớp 3 năm học 2011 - 2012 Phạm Đình Học [HyperLink19]
2 Đề thi Viết chữ đẹp đợt I từ lớp 1 đến lớp 5 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
3 Đề KTĐK giữa kỳ I môn Tiếng Việt lớp 5 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
4 Đề KTĐK giữa kỳ I môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
5 Đề KTĐK giữa kỳ I môn Tiếng Việt lớp 3 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
6 Đề KTĐK giữa kỳ I môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
7 Đề KTĐK giữa kỳ I môn Toán lớp 5 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
8 Đề KTĐK giữa kỳ I môn Toán lớp 4 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
9 Đề KTĐK giữa kỳ I môn Toán lớp 3 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
10 Đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 4 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
11 Đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 3 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
12 Đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 2 năm học 2011 - 2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
13 Đề KTĐK cuối năm môn Tiếng Anh lớp 1,2 năm học 2010 - 2011 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
14 Đề KTĐK cuối năm môn Tin học lớp 5 năm học 2010 - 2011 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
15 Đề KTĐK cuối năm môn Tin học lớp 4 năm học 2010 - 2011 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
16 Đề KTĐK cuối năm môn Tin học lớp 3 năm học 2010 - 2011 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
17 Đề KTĐK cuối năm môn Khoa học lớp 5 năm học 2010 - 2011 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
18 Đề KTĐK cuối năm môn Lịch sử & Địa lí lớp 5 năm học 2010 - 2011 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
19 Đề KTĐK cuối năm môn Lịch sử & Địa lí lớp 4 năm học 2010 - 2011 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
20 Đề KTĐK cuối năm môn Khoa học lớp 4 năm học 2010 - 2011 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
123