PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH XUYÊN
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Họp chi bộ, hội đồng tháng 3/2021 02/03/2021 [HyperLink19]
2 Nghị quyết họp hội đồng tháng 02/2021 19/02/2021 [HyperLink19]
3 Thời khóa biểu dạy học trực tuyến 16/02/2021 [HyperLink19]
4 TÀI KHOẢN HS HỌC TRỰC TUYEN NĂM HỌC 2019-2020(FILE 2) 15/02/2021 [HyperLink19]
5 FILE TÀI KHOẢN HS HỌC TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2019-2020 14/02/2021 [HyperLink19]
6 CHUYÊN MÔN CUỐI THÁNG 12 VÀ THÁNG 1 21/01/2021 [HyperLink19]
7 CHUYÊN MÔN CUỐI THÁNG 11 VÀ THÁNG 12 28/12/2020 [HyperLink19]
8 TÀI KHOẢN TRUY CSDLN NĂM HỌC 2020-2021 26/11/2020 [HyperLink19]
9 MẪU NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THEO THÔNG TƯ 27( K1) VÀ KHỐI 2,3,4,5 26/11/2020 [HyperLink19]
10 TÀI KHOẢN TRUY CẬP SMAS NĂM HỌC 2020-2021 18/11/2020 [HyperLink19]
11 CHUYÊN MÔN CUỐI THÁNG 10 VÀ THÁNG 11 18/11/2020 [HyperLink19]
12 TỜ GHI ĐIỂM NĂM HỌC 2020 - 2021 13/11/2020 [HyperLink19]
13 CHUYÊN MÔN CUỐI THÁNG 9 VÀ THÁNG 10 19/10/2020 [HyperLink19]
14 THÔNG TƯ 17 CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN 16/10/2020 [HyperLink19]
15 THÔNG TƯ 22 VỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI 16/10/2020 [HyperLink19]
16 Danh sách CBGVNV năn=m học 2020-2021 14/10/2020 [HyperLink19]
17 THÔNG TƯ 18 CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 13/10/2020 [HyperLink19]
18 Bản ĐK thi đua đầu năm ( năm học 2020 - 2021) 09/10/2020 [HyperLink19]
19 QUY ĐỊNH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2020 - 2021 16/09/2020 [HyperLink19]
20 DANH SÁCH HOCH SINH TOÀN TRƯỜNG 15/09/2020 [HyperLink19]
    
12345678910...