PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH XUYÊN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 22 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai21:31:39 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai21:31:33 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai21:28:11 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_admin.aspx
4Khách vãng lai21:21:30 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
5Khách vãng lai21:21:27 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
6Khách vãng lai21:21:21 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
7Khách vãng lai21:16:48 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=323
8Khách vãng lai20:07:50 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGKM-00295
9Lê Thị Chinh20:05:21 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/default.aspx
10Khách vãng lai20:04:56 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
11Khách vãng lai20:01:34 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGKB-00200
12Khách vãng lai19:48:45 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
13Khách vãng lai19:46:53 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
14Khách vãng lai19:18:59 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGKH-00211
15Khách vãng lai19:13:51 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKV-00570
16Khách vãng lai19:13:49 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGKO-00293
17Khách vãng lai19:03:08 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGKN-00331
18Khách vãng lai18:49:19 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGKM-00294
19Khách vãng lai18:33:03 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
20Khách vãng lai17:10:07 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
21Khách vãng lai16:56:33 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18248
22Khách vãng lai16:10:56 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
23Khách vãng lai15:34:04 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
24Khách vãng lai15:27:44 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
25Khách vãng lai15:26:10 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_lop.aspx
26Khách vãng lai15:24:39 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=343
27Khách vãng lai15:12:47 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
28Khách vãng lai14:53:49 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
29Khách vãng lai14:53:42 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
30Khách vãng lai14:53:27 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
31Khách vãng lai14:53:26 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
32Khách vãng lai14:47:25 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22463
33Khách vãng lai14:21:58 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
34Khách vãng lai14:07:56 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
35Khách vãng lai13:14:35 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
36Khách vãng lai12:24:44 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22480
37Khách vãng lai12:21:44 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
38Khách vãng lai12:21:14 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
39Khách vãng lai12:21:08 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
40Khách vãng lai12:21:02 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
41Khách vãng lai12:20:57 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
42Khách vãng lai12:08:33 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
43Khách vãng lai11:42:53 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-9-01-3
44Khách vãng lai10:58:59 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=331
45Khách vãng lai09:34:21 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
46Khách vãng lai09:33:47 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
47Khách vãng lai09:33:35 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
48Khách vãng lai09:33:08 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
49Vũ Xuân Trường09:30:54 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_kiem_dien.aspx
50Vũ Xuân Trường09:30:33 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/Form_xem_suc_khoe.aspx
51Vũ Xuân Trường09:30:27 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
52Khách vãng lai09:30:23 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
53Khách vãng lai09:30:21 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
54Phạm Thị Thìn08:23:04 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_nhap_an_pham.aspx
55Vũ Xuân Trường08:19:16 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
56Vũ Xuân Trường08:19:12 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/default.aspx
57Khách vãng lai08:19:03 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login.aspx
58Khách vãng lai08:18:56 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
59Khách vãng lai07:59:23 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22494
60Khách vãng lai07:54:24 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22496
61Phạm Thị Thìn07:53:38 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_nhap_an_pham.aspx
62Khách vãng lai07:53:05 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22492
63Phạm Thị Thìn07:51:16 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_nhap_an_pham.aspx
64Khách vãng lai07:51:11 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
65Khách vãng lai07:51:04 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
66Khách vãng lai07:50:47 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
67Khách vãng lai07:40:50 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
68Khách vãng lai07:40:27 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
69Khách vãng lai07:35:47 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/Xem_tu_lieu.aspx
70Khách vãng lai07:24:03 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=328
71Khách vãng lai07:18:58 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7936
72Khách vãng lai07:02:37 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22498
73Khách vãng lai06:58:08 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
74Khách vãng lai06:51:43 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9708
75Khách vãng lai06:36:24 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=328
76Khách vãng lai06:26:35 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
77Khách vãng lai06:25:43 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
78Khách vãng lai06:04:47 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKV-00579
79Khách vãng lai05:50:28 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
80Khách vãng lai05:39:04 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/doi_mat_khau_hoc_sinh.aspx
81Khách vãng lai05:38:13 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
82Khách vãng lai04:51:28 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=339
83Khách vãng lai04:50:48 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18243
84Khách vãng lai04:48:46 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=21936
85Khách vãng lai04:41:06 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
86Khách vãng lai04:24:44 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22488
87Khách vãng lai04:22:04 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6794
88Khách vãng lai04:12:16 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22486
89Khách vãng lai04:11:30 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
90Khách vãng lai04:06:22 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
91Khách vãng lai04:01:21 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
92Khách vãng lai03:44:40 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
93Khách vãng lai03:35:33 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22484
94Khách vãng lai03:35:29 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
95Khách vãng lai03:23:55 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
96Khách vãng lai03:19:46 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=334
97Khách vãng lai03:19:07 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNVN-00188
98Khách vãng lai03:18:46 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
99Khách vãng lai02:37:58 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
100Khách vãng lai02:03:58 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
101Khách vãng lai02:03:17 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=330
102Khách vãng lai01:56:09 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_admin.aspx
103Khách vãng lai01:33:03 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=330
104Khách vãng lai01:26:59 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22494
105Khách vãng lai01:24:14 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00198
106Khách vãng lai01:07:27 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
107Khách vãng lai00:38:27 http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22497
22 1 2019