PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH XUYÊN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2020
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai15:09:15
2Khách vãng lai14:30:40
3Khách vãng lai14:30:00
4Khách vãng lai10:07:31
5Khách vãng lai09:42:55
6Khách vãng lai09:39:59
7Khách vãng lai09:38:01
8Khách vãng lai07:23:32
9Khách vãng lai06:10:10
10Khách vãng lai05:06:36
11Khách vãng lai04:21:34
12Khách vãng lai04:12:28
13Khách vãng lai00:11:39
25 9 2020